Normallik sınaması (parametrik testlere uygunluğu sınama)

Verilerin normal dağılım göstermesi parametrik testlerin bir diğer gerekliliğidir. Yine grupların varyanslarının eşit olması da bazı parametrik testlerin diğer bir koşuludur. Normallik sınamasının diğer bir yolu da Q-Q grafiğidir. Bu grafikte beklenen değerler ve gözlenen değerler X-Y eksenlerine yerleşir ve oluşan doğru üzerinde gözlenen değerlerin konumuna bakılır. Normal dağılımda gözlenen değerler doğrunun etrafında yoğunlaşır. Normallik sınamasında çarpıklık ve basıklık değerleri de incelenir. Eğer veriler çarpıklık gösteriyorsa, yani normal dağılmıyorsa parametrik testlerin uygulanması mümkün olmayabilir. Normallik sınamasında hipotez testlerinden de yararlanılmaktadır. Kolmogorov-Smirnov Z testi bunlardan biridir. Normallik sınaması tek örneklem için yapıldığı gibi karşılaştırma testlerinde çok değişkenli olarak da yapılmaktadır. Normallik sınamaları spss analizi olarak Chi Square, Kolmogorov Smirnov Z, Shapiro Wilks, One Sample t test, Skewness, Kurtosis ve histogram ile yapılabilmektedir.