Parayla ücretli tez yazımı

Çalışma Sistemimiz

Danışmanlığını yapmayı kabul ettiğimiz çalışmalar için aşağıdaki adımları içeren bir süreç izliyoruz:

  • Çalışmayla alakalı gerekli bilgi ve belgeler için akademik ortamlarda ön tarama çalışması yapıyoruz.
  • Konuyla ilgili temin edilen verilerle ön araştırma yapıyoruz.
  • Konuyu ele alan, deneyimli araştırmacımız ya da araştırmacılarımız, istenen çalışmayı, istendiği biçimde ve taahhütlerimize uygun olarak gerçekleştiriyor.
  • Çalışma sürecinde karşılıklı iletişimi sağlayarak taleplerinizi güncelliyoruz. Çalışma esnasında göndereceğimiz güncellemerlere getireceğiniz eleştiriler ve geribildirim notları ile olası istenmeyecek noktaları düzeltme imkanı buluyoruz. Bu süreçte sizinle sürekli geribildirim ve güncelleme ilişkisi içerisinde oluyoruz.
  • Tamamlanan çalışma, size iletilip onayınıza sunulmadan önce içerik ve dil bakımından kadromuzdaki başka danışmanlarca gözden geçirilir.
  • Ve buyrun, istediğiniz çalışma söz verdiğimiz gibi hazır!
Tez Yazım ve Hazırlama Aşamaları:

Tez Danışmanlık Aşamaları : Tezlerin hazırlanması; kaynak araştırma çalışması, bulunan kaynakların derlenmesi, tezin yazımı, yazım sonrasında çalışmanın istenilen formata uydurulması aşamalarından oluşmakta olup bunların hepsi uzman akademik danışmanlarımız tarafından özenle yapılmaktadır.

Kaynak tarama çalışması: Üniversite, kütüphane, internet, gibi yerlerde konuyla ilgili uzmanımız tarafından ilgili kitap, makale, süreli yayın, ansiklopediler araştırılarak kullanılacak bölümler digital ortama belli formatlarda aktarılmaktadır.

Kaynakların Derlenmesi: Bulunan kaynaklardan tezin içinde kullanılması uygun bölümler konuyla ilgili uzmanan danışmanımız denetiminde derlenmekte ve belirli kriterlere göre yorumlanmaktadır. Derleme esnasında en uygun ve mümkün olduğu kadar fazla kaynağın kullanılmasına özen gösteriyoruz.

Kaynakların yazımı ve tez formatına uygulanması : Tez çalışmanız tüm veriler derlenip taslak olarak hazırlandıktan sonra konusunda uzman ve deneyimli dizgi elemanlarımız tarafından istenilen tez formatına göre düzenlemesi yapılır. Tez metinlerinin yazım ve imla kurallarına uygunluğu denetlenmektedir. Tez çalışmasının iç ve dış kapaklar, önsöz, özet, abstract, içindekiler listesi, tablo listesi, şekiller listesi, kısaltmalar listesi, ana metindeki dipnotlar ve kaynakça bölümleri istenilen tez formatına göre titizlikle düzenlenerek, çıktıya hazır olacak şekilde teslim edilmektedir.