Rapor Hazırlama

Günümüzde çeşitli nedenlerle öğrencilerden çok sayıda rapor istenmektedir. Raporlar, bir konu hakkında genel bir inceleme olabileceği gibi, bir konu ile ilgili izlenim, bulgu veya görüşlerin belirtildiği çalışmalar da olabilmektedir. Rapor adı verilen bu özel çalışmalar, belirli kurallara göre yazılmalıdır.

Bazı rapor çeşitleri aşağıda verilmiştir:

  • Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili raporlar ve staj raporları,
  • Teknik bir konu hakkında inceleme raporları ve staj raporları,
  • Bilimsel konularla ilgili değerlendirme raporları,
  • Tarihi, siyasi, sosyal veya ekonomik olaylar hakkında hazırlanan raporlar.

Bir konu hakkında rapor hazırlarken, belli bir derecede bilgiye sahibi olmak, bu konu ile ilgili kaynakları incelemiş olmak, gerektiğinde rapor için olay yerinde inceleme yapmak, konu ile ilgili teknik incelemeler yapmak ve uzmanlardan yorum almak gerekir. Rapor hazırlamak, kısa süreli ve basit bir çalışma değildir. Ayrıca bazı raporların sonuçları çok önemli olabilir. Bu nedenle, konu ile ilgili uzmanlardan fikir veya destek alınması gerekir.

ODEVTEZcom, raporlarınız için sizlere danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

Rapor çalışmanız ile ilgili ön sipariş verirken aşağıda belirtilen uyarıları dikkate almanız çalışmanızın kalitesini artıracaktır.

  • Raporunuzun konusunu açık ve ayrıntılı olarak, sipariş formundaki ”Sipariş Tanımı” kısmında belirtiniz.
  • Raporunuzla ilgili sizden istenenleri ve beklenenleri, sipariş formundaki ”Sipariş Tanımı” kısmında belirtiniz.
  • Raporunuzla ilgili püf noktaları ve raporunuzun kısıtlarını, sipariş formundaki ”Sipariş Tanımı” kısmında belirtiniz.
  • Raporlarınızda yer alması gereken önemli noktaları (başlık, inceleme vb.), sipariş formundaki ”Sipariş Tanımı” kısmında belirtiniz.

Çalışmanız için ön sipariş vermek için ön sipariş ver linkine tıklayınız.